Home

 

Het Brancheplatform Kappers is een stichting met als doel het bevorderen van sociaal economische omstandigheden in de kappersbranche. Concreet betekent dit dat het Brancheplatform Kappers zich bezighoudt met vraagstukken op de gebieden arbeid, onderwijs en verbeteren arbeidsomstandigheden. Het Brancheplatform Kappers verricht onderzoek en initieert projecten om genoemde beleidsterreinen verder te verbeteren.

Het bestuur van het Brancheplatform Kappers is paritair samengesteld uit werkgevers- en werknemersorganisaties. De Koninklijke ANKO (3 bestuurszetels) vertegenwoordigt de werkgevers, FNV MOOI (2 bestuurszetels) en CNV Vakmensen (1 zetel) vertegenwoordigen de werknemers. Klik hier voor een overzicht van de huidige bestuurders.

Het bestuur wordt ondersteund door een bureau gevestigd in Utrecht. Klik hier voor een overzicht van de huidige medewerkers.

                                                   ----------------------------

    

                                                  


                          

Copyright ©2007 Branche Platform Kappers | Disclaimer | Privacyverklaring