Opleidingssubsidie 2015-2016

In de nieuwe Cao is de mogelijkheid voor opleidingssubsidie weer opgenomen. Vanaf     1 januari 2015 is deze regeling in gegaan. Werknemers hebben vanaf 1 januari 2015 recht op een opleidingsbudget van EUR 200,-. De werkgever is verplicht om dat bedrag beschikbaar te stellen aan de werknemer. De werkgever heeft wel recht (onder voorwaarden) op subsidie van 50% van de opleidingskosten tot een maximum van    EUR 100,- per werknemer in de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2016.

In overleg met sociale partners ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen is er een reglement opgesteld met de voorwaarden waaronder het Brancheplatform Kappers de subsidie kan uitbetalen aan de werkgever. Wij raden werkgevers aan om vanaf januari 2015 per werknemer een kopie te maken van facturen van gemaakte kosten voor cursus, training, beurs etc. Maak ook vast een kopie van het bankafschrift waaruit blijkt dat de werkgever de kosten van de cursus heeft betaald. Ook het bijhouden van een presentielijst waarop de deelnemers aan de cursus staan vermeld is handig. Verder een salarisspecificatie waaruit op te maken is dat de deelnemer ten tijde van het volgen van de cursus, training, beurs etc. in dienst was van een kapsalon.

Klik hieronder op het onderwerp van uw keuze voor verdere informatie:

 - informatie voor werknemers met betrekking tot de opleidingsbon;

 - reglement opleidingssubsidie;

 - aanvraagformulier opleidingssubsidie voor werkgevers.

 

LET OP!!! Zorg bij het insturen van een aanvraag opleidingssubsidie voor voldoende frankering, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 

Copyright ©2007 Branche Platform Kappers | Disclaimer | Privacyverklaring