Arbeidsmarktonderzoek


Het Brancheplatform Kappers laat arbeidsmarktonderzoek verrichten door het Economisch Instituut voor het Kleinbedrijf (EIM). Het arbeidsmarktonderzoek moet o.a. informatie opleveren over het aantal op te leiden leerlingen, in- en uitstroomcijfers, aantal werkenden, leeftijdsopbouw personeel en dergelijke. Het Brancheplatform Kappers wil de arbeidsmarktgegevens gebruiken om scenario’s te ontwikkelen. De scenario’s zijn van belang voor het ontwikkelen van een visie hoe de kappersbranche er over drie jaar uit zal zien en welk beleid ontwikkeld moet worden om dat te realiseren. Het doel blijft om goed in te kunnen blijven spelen op de behoefte van de arbeidsmarkt zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Klik hier om het Eindrapport Arbeidsmarktmonitor 2008 te downloaden.

Copyright ©2007 Branche Platform Kappers | Disclaimer | Privacyverklaring