BBL of BOL
De opleiding tot kapper kun je op veel plaatsen in Nederland volgen. Kapper kun je worden via door leren en werken te combineren (Beroepsbegeleidende Leerweg BBL) of via dagonderwijs (Beroepsopleidende leerweg BOL).

Tijdens je BBL-opleiding werk je en leer je tegelijk. Je werkt circa 4 dagen per week in de kapsalon en je bent ongeveer 1 dag per week op school. Je werkt in een kapsalon met een BPV plaats die erkend is door KOC Nederland. Je hebt een arbeidscontract en een praktijkovereenkomst. De BBL is met name geschikt voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld en het kappersvak in de praktijk willen leren

De BOL-opleiding betekent leren op school en stagelopen bij een erkend leerbedrijf. Je volgt een dagopleiding (bij ROC of particuliere school) en loopt circa 1 dag per week stage bij een leerbedrijf met een BPV plaats die erkend is door KOC Nederland. Je hebt een stageovereenkomst met het leerbedrijf.

Verder zijn de volgende begrippen nog belangrijk:
BPV: de stages en het werken bij erkende leerbedrijven
ROC: Regionaal Opleidingen Centrum: grote , regionale scholen voor beroepsonderwijs. Ruim 40 ROC bieden opleidingen voor kappers aan
Particuliere opleiding: Commerciële kappersopleidingen die de dagopleiding aanbieden

Kapper kun je worden via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) de Beroepsopleidende leerweg (BOL).

De opleiding voor kapper duurt 2-3 jaar
De opleiding voor allround kapper duur 1-3 jaar
De opleiding voor afrokapper duurt 1-2 jaar
Copyright ©2007 Branche Platform Kappers | Disclaimer | Privacyverklaring