Regionale afstemming

 

Via Regionaal Platform Onderwijs Bedrijfsleven (RPOB) probeert de ANKO de communicatie tussen werkgevers en opleidingen te verbeteren. In het platform hebben werkgevers en scholen uit de regio zitting.

Doel van een platform is:

  1. Informatie-uitwisseling en communicatie zodat de kwaliteit van de opleiding verbetert en beter aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven 
  2. Informatie doorgeven aan het onderwijs zodat zíj weten wat er speelt in de branche

Op de website van de ANKO is meer informatie te verkrijgen over de regionale platforms. Zie www.anko.nl. Copyright ©2007 Branche Platform Kappers | Disclaimer | Privacyverklaring