Links
ANKO Werkgeversorganisatie in de kappersbranche www.anko.nl
FNV MOOI Werknemersorganisatie in de kappersbranche www.fnvmooi.nl
CNV Vakmensen Werknemersorganisatie in de kappersbranche www.cnvvakmensen.nl
KOC Nederland Kenniscentrum beroepsonderwijs voor de uiterlijke verzorging www.koc.nl
HBA Ondersteuningsinstituut voor de branche www.hba.nl
MBO-raad Overlegorgaan en belangenorganisatie voor ROC’s www.mboraad.nl
Ministerie SZW Site met veel informatie over wetgeving speciale onderwerpen www.minszw.nl
Healthy Hairdresser Alles over Arbo in de kappersbranche www.healthyhairdresser.nl
CHA Expertisecentrum voor kapperseczeem www.huidenarbeid.nl
AchmeaSyntrus Uitvoerder van diverse regelingen in de branche (o.a. pensioenen) www.interpolis.nl
EIM Onderzoeksinstituut dat o.a. arbeids-marktonderzoek verricht www.eim.nl
NCV Vereniging van cosmeticaproducenten www.ncv.nl
Is dit product veilig? Site met info over kappersproducten en cosmeticaproducten www.isditproductveilig.nl
Copyright ©2007 Branche Platform Kappers | Disclaimer | Privacyverklaring